Γνωρίστε την Περιοχή του Δήμου μας

    ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τελευταία Νέα

Δείτε Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δημοσίευση μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 παρ.4 του Ν.4412/2016, ο Δήμος ΠΡΕΣΠΩΝ δημοσιοποιεί την τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», προϋπολογισμού  3.467.741,93  € (χωρίς ΦΠΑ-μη επιλέξιμος).

Το έργο χρηματοδοτείται από το : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» Κωδικό ΟΠΣ 5107695.


Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη προμήθειας.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 87.096,77 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 108.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).


 

1 2

 

Ο Καιρός στην Πρέσπα

 

Τα Νέα της Πρέσπας

poster1

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

 

 

LOGO1 

DRASEIS

  

 

TOP