Πλωτή γέφυρα που ενώνει το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου

Βασιλική στον Αγίο Αχίλλειο

Η Μικρή Πρέσπα

Το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου

Άγιος Γερμανός

Θέα από τον Οικισμό Μικρολίμνη

Άγιος Γερμανός

Γνωρίστε την Περιοχή του Δήμου μας

Τελευταία Νέα

Δείτε Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

Διακήρυξη 8/2021
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια και και μεταφορά θραυστού υλικού λατομείου»

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7/2021 

 
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2021
Ο Δήμος Πρεσπών Διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρεσπών» 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων της Πράξης NET METERING"

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2021

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Διαδραστικές εφαρμογές και συνέδριο της πράξης HOLY WATER»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 126.300,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 101.854,93 € και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 24.445,17 €.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : «Εξοπλισμός διαδραστικού επισκέψιμου χώρου της πράξης HOLY WATER»

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια « Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων της πράξης Green- inter-e-Mobility », Συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


 

1

 

Ο Καιρός στην Πρέσπα

 

Τα Νέα της Πρέσπας

poster1

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

 

 

LOGO1 

DRASEIS

  

 

TOP