Γνωρίστε την Περιοχή του Δήμου μας

Τελευταία Νέα

Δείτε Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με το ακρωνύμιο «nZECom» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA II CROSS -BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 – 2020


«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»


1 2

 

Ο Καιρός στην Πρέσπα

 

Τα Νέα της Πρέσπας

poster1

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

 

 

LOGO1 

DRASEIS

  

 

TOP