Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-4-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 27 του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

1. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017.

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP