ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2017
Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017.
Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 2017:

glyphicons 30 notes 2  Διακήρυξη 2-2017 με ΚΗΜΔΗΣ
 
glyphicons 30 notes 2  ΨΕ2ΤΩΞ8-4Α3 περίληψη διακήρυξης 2-2017
 
glyphicons 30 notes 2  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2017
 
glyphicons 30 notes 2  ΤΕΥΔ καυσιμα 2017
 
glyphicons 30 notes 2  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2017
TOP