Πρόσκληση Δημοτικών Συμβούλων (Ψήφιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018) 21-11-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις στις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα
TOP