Πρόσκληση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου 16-3-2018

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 16 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα
TOP