Πρόληψη πυρκαγιών έτους 2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Πρεσπών έχοντας υπόψη :

-το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και
-την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη

καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό των χώρων αυτών.
Προσοχή: Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα ισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να μεριμνήσουν από μόνοι τους για καθαρισμό των οικοπέδων/ τεμαχίων γης τους, μπορούν να αποταθούν στο Δήμο (τηλ. 2385351300), ή στους προέδρους των οικισμών, για να ενημερώσουν ανάλογα τους Αντιδημάρχους του Δήμου.
Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πρεσπών, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και την ενημέρωση ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, ώστε να προβούν στην αποψίλωση της έντονης βλάστησης, αιτία ύπαρξης τρωκτικών & φιδιών, στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, καθώς επίσης από τα μπάζα και τα σκουπίδια που προκαλούν εστίες μόλυνσης.

Επίσης ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές που ανταποκρίθηκαν ήδη. Η παρούσα ανακοίνωση να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες του Δήμου Πρεσπών.

Οι Αντιδήμαρχοι

Μανούρης Κων/νος - Τράσιας Αλέξανδρος

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP