Ανακοίνωση -ενημέρωση πράξεων INTERREG 2014-2020

Στα πλαίσια των απαιτούμενων διαδικασιών, βάση της κείμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ ο Δήμος Πρεσπών ολοκλήρωσε τις αποδοχές των ήδη εγκεκριμένων του πράξεων του προγράμματος INTERREG 2014-2020 από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Αποφάσεις αποδοχής πράξεων από το ΔΣ : 47/2018, 101/2018, 102/2018 και 103/2018.
Διοργανώθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Πρεσπών, όπου προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι Πρεσπών στις 31-8-2018 για ενημέρωση και συζήτηση επι των τεσσάρων εγκεκριμένων πράξεων 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα
TOP