ΕΛΙΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ
κ. Μπουτάρης Γιάννης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

glyphicons 30 notes 2   Διαβάστε την Προκύρηξη        glyphicons 30 notes 2   Αίτηση σε Word        
TOP