ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/ 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16-10-2018

Ο Δήμος Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πρεσπών, που εδρεύει στο Λαιμό.

 

PDF2    Περίληψη Ανακοίνωσης
 
PDF2    Ανακοίνωση Πλήρης
TOP