Προγράμματα και Ειδικότητες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πρεσπών

Ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στις Πρέσπες, με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα θα προσφερθούν, εφ’ όσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, τα παρακάτω 13 γενικά προγράμματα καθώς και τέσσερα προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος

 

 

PDF2    Προγράμματα και Ειδικότητες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πρεσπών
 
 
 
TOP