Αντικατάσταση Αντιδημάρχου λόγω παραίτησης του και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον νέο οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 01-07-2021 μέχρι 31-10-2021

PDF 5        Διαβάστε την Απόφαση

TOP