ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Δ.Σ ΣΤΙΣ 02-01-2022

Σας ενημερώνουμε ότι γίνεται ανάκληση της πρόσκλησης που σας είχε αποσταλεί για Δ.Σ στις 02-01-2022, λόγω αποστολής  νέας εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ. Ως εκ τούτου θα σας αποσταλεί νέα πρόσκληση  σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νέα εγκύκλιο.

                                                                                                                                Με εκτίμηση

                                                                                                                               Στεργίου Γεώργιος