ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

PDF 5      Ανακοίνωση ΣΟΧ1 2022-2023

 

PDF 5     Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

WORD1  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου

TOP