ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ( 2 ΑΤΟΜΩΝ) ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

PDF 5      Πρακτικό Αποτελεσμάτων (Προσωρινός Πίνακας)

 

 

TOP