Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πρεσπών

PDF 5      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα

 

WORD1  Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένων

TOP