Αίτηση για ένταξη στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα επιδότησης για τηλεοπτική κάλυψη (Λευκές Περιοχές)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες που είναι κάτοικοι των παρακάτω Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Πρεσπών οι οποίες είναι ενταγμένες στις Λευκές Περιοχές :

 • Ανταρτικού
 • Βροντερού
 • Πισοδερίου
 • Πρασίνου
 • Τριγώνου
 • Βατοχωρίου
 • Κωττα
 • Κρυσταλλοπηγής

αν επιθυμούν να ενταχθουν στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα επιδότησης για τηλεοπτική κάλυψη όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε ψηφιακά στο www.gov.gr  (Λευκές Περιοχές) είτε στο Κ.Ε.Π του Δήμου Πρεσπών.

Για την ψηφιακή κατάθεση της αίτησής σας θα χρειαστείτε:

 • Τους κωδικούς Τaxisnet
 • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την κατάθεση την αίτησης σας στο Κ.Ε.Π θα χρειαστείτε:

 • Λογαριασμό ΔΕΗ
 • Α.Φ.Μ
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό κινητού τηλέφωνου του κατόχου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ του Δήμου Πρεσπών , στην κ. Μπουτλα Δήμητρα   τηλ: 2385351325).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργίου-Νόνας Φώτιος

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση σε PDF
 
 
 
 
TOP