Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 30/1/2023 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP