Ένταξη του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και εξασφάλισης επάρκειας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Πρεσπών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

 Υπογράφτηκε από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξανδρο Χαρίτση η απόφαση ένταξης του έργου της τεχνολογικής αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης του συνόλου των οικισμών του Δήμου Πρεσπών συνολικού προϋπολογισμού 1.469.850€ (ΑΔΑ: 6Υ8Φ465ΧΘ7-Α9Ο).

Το έργο περιλαμβάνει

εγκατάσταση στις βασικές υποδομές δικτύου (δεξαμενές, γεωτρήσεις και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα) εξοπλισμού μέτρησης βασικών ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων, τηλεχειρισμού των υποδομών καθώς και διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.
εγκατάσταση τοπικών σταθμών παρακολούθησης κατανάλωσης σε κάθε καταναλωτή.
Προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών και λαθραίων συνδέσεων
Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) για την παρακολούθηση και τον τηλεχειρισμό του δικτύου.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών, Παναγιώτης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά «πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει τεχνολογικά τα δίκτυα ύδρευσής μας και μας δίνει νέες δυνατότητες για την ορθότερη αξιοποίηση των πολύτιμων φυσικών πόρων της Πρέσπας αλλά και την καλύτερη παροχή πόσιμου νερού στους δημότες μας μέσα από την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων και την διασφάλιση της ποιότητας του νερού ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα σχετικά κόστη μέσω των αυτοματισμών και του συστήματος τηλεελέγχου που εγκαθίσταται.»

Το έργο της τεχνολογικής αναβάθμισης των δικτύων του Δήμου Πρεσπών είναι νευραλγικό τμήμα του προγράμματος εκσυγχρονισμού των δικτύων που υλοποιείται με ορίζοντα την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και περιλαμβάνει επίσης

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg-IPA Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας SmartWaterSave που έχει ξεκινήσει και αφορά χαρτογράφηση δικτύου, ανίχνευση διαρροών και λαθραίων παροχών, Ανάλυση πιέσεων με βάση αισθητήρες και αντιμετώπιση των προβλημάτων σε 5 χωριά του Δήμου Πρεσπών.
Την αλλαγή δικτύων ύδρευσης σε 6 χωριά του Δήμου Πρεσπών που θα χρηματοδοτηθούν από την ΟΧΕ αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
Την κατασκευή τριών δεξαμενών ύδρευσης προς αντικατάσταση των τελευταίων παλιών πέτρινων Δεξαμενών επίσης θα χρηματοδοτηθούν από την ΟΧΕ αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
Την κατασκευή του ώριμου έργου της μονάδας ΕΕΛ Μικρολίμνης – Καρυών με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δ. Μακεδονίας.
Την εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης (Πύλη, Ψαράδες) και Επεξεργασίας λυμάτων (Πύλη, Ψαράδες, Βροντερό) που θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν ανεπεξέργαστα αστικά λύματα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, επίσης με χρηματοδότηση από την ΟΧΕ αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

Τέλος, αναμένουμε τις εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη των παρακάτω έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Πρέσπα που θα χρηματοδοτηθεί άμεσα από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό.

Την αλλαγή των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών των Πρεσπών εγκατάσταση δικτύων αποχέτευσης
Την εγκατάσταση ΕΕΛ στα χωριά της έξω Πρέσπας στην κοιλάδα του Λαδοπόταμου (Βίγλα, Πισοδέρι, Ανταρτικό, Τρίγωνο, Πράσινο, Κώττα, Βατοχώρι)

Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Πετράκος τηλ. 238535318, 6942984455

PDF2  Διαβάστε την Απόφαση

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

PDF2  Διαβάστε την Δημοσίευση

Δύο ώρες αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 13.3.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπων θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τετάρτη 13/3/2019 , δύο ώρες αργότερα, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 2014-2019

PDF2    Διαβάστε τον Απολογισμό

 

Δωρεά σύνταξη μελέτης με τίτλο "Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας"

ΤΟ Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α΄/21-09-2011) και του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 4412/2016
-Το άρθρο 377 παρ.40 του Ν.4412/2016
-Το αρ. πρωτ. 3038/15-10-2018 αίτημα της Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την αρ. 70/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πρεσπών περί αποδοχής δωρεάς σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας» από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.
-Την εκπόνηση της μελέτης από τον Αρχιτέκτων Μηχανικό Κων/νο Ζιώγα (Α.Μ. ΤΕΕ 87100), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2998/2018 πρωτόκολλο της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών.

Ανακοινώνει ότι:
Κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας με το αρ. πρωτ. 668/21-2-2019 η μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση και ανακαίνιση του Κέντρου Νεότητας Καλλιθέας». Η μελέτη δόθηκε δωρεάν από την Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών στο Δήμο Πρεσπών και χωρίς αντάλλαγμα.
Η προαναφερθείσα μελέτη διατίθεται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Πρεσπών (Δημαρχείο – υπεύθυνη κα. Ζ. Λιναρά τηλ. 2385351321) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στις ιστοσελίδες του Δήμου Πρεσπών και του ΤΕΕ (δωρεά μελετών). Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη του Αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Ν. Φλώρινας.

ΛΑΙΜΟΣ 26/02/2019
Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Πασχαλίδης

PDF2    Διαβάστε την Ανακοίνωση

 

Πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες-χρήστες παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου Πρεσπών.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή – πρακτική άσκηση στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών από 29/03/2019 έως 31/03/2019. Η εκδρομή γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων», και θα συμμετέχουν περίπου 200 φοιτητές με τους συνοδούς καθηγητές τους. Στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής είναι η μελέτη της αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής μας και η εκπόνηση προτάσεων για την αποκατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων. Θα επιλεγούν από τους καθηγητές του Τμήματος 40 παραδοσιακές κτίσματα, τις οποίες θα αναλάβουν 5μελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίοι και θα συντάξουν τα σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης τους (αποτύπωση), θα αναλύσουν την ιστορία και την αρχιτεκτονική τους, θα καταγράψουν τα προβλήματά τους και θα καταλήξουν σε προτάσεις αποκατάστασης. Οι οικίες-κτίρια που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

PDF2    Διαβάστε την Πρόσκληση

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Intereg IPA-CBC της πράξης GREENPOINT-MOB

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσία παρουσίασης και επίδειξης της πράξης GREENPOINT-MOB», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D5.2.1.

PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση 


Ανάθεση εκτέλεσης της υλοποίησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB»,  το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D4.2.2.

PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Υπηρεσίες Διαχείρισης –Δημοσιότητας-Διαφήμισης της πράξης GREENPOINT-MOB», (Υπηρεσίες διαχείρισης “Project manager”, Οικονομικής διαχείρισης “Financial manager” και Υπεύθυνου επικοινωνίας και δημοσιότητας “Communication manager) της πράξης GREENPOINT-MOB» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling – GREENPOINT-MOB», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέα D1.2.2, D.2.2.2 και D2.2.3

.PDF2    Διαβάστε την Ανάθεση
 

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 29.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Τρίτη 29.1.2019, μία ώρα αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Μία ώρα αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Παρασκευή 25.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Παρασκευή  25.1.2019, δύο ώρες αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Δύο ώρες αργότερα τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Πέμπτη 24.1.2019

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών, Παναγιώτη Πασχαλίδη, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους, αύριο Πέμπτη 24.1.2019, δύο ώρες αργότερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

TOP