Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων λόγω παγετού την Τρίτη 26-1-2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών (6ΗΖΘΩΞ8-Ο6Λ) μετατίθεται η ώρα έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 26-01-2016 κατά μία ώρα λόγω παγετού.

Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων στο Δήμο Πρεσπών την Πέμπτη 21-01-2016 και την Παρασκευή στις 22-01-2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη (ΑΔΑ: ΩΜ9ΦΩΞ8-Φ0Ζ) μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Πέμπτη 21-01-2016 και την Παρασκευή στις 22-01-2016 κατά μία ώρα λόγω παγετού. 

Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων στο Δήμο Πρεσπών την Τετάρτη 20-1-2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών (ΑΔΑ: Ω2ΩΨΩΞ8-ΘΨΑ) μετατίθεται η έναρξη των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών την Τετάρτη 20-1-2016 κατά μία ώρα λόγω παγετού.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

glyphicons 30 notes 2  Διαβιβαστικό  

glyphicons 30 notes 2  Κατάσταση Απορριπτομένων  

glyphicons 30 notes 2  Κατάσταση Δικαιούχων  

Μία ώρα αργότερα τα σχολεία στο Δήμο Πρεσπών την Τρίτη 19/1/2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Παναγιώτη Πασχαλίδη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Πρεσπών θα ξεκινήσουν τα μαθήματα μία ώρα αργότερα αύριο Τρίτη 19/1/2016 λόγω ισχυρού ψύχους.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31-12-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Παράταση Προθεσμίας Πληρωμής των Ασφαλιστικών Εισφορών του ΟΓΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι, παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 31-12-
2015 η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Α’
εξαμήνου 2015. Έως την ίδια ημερομηνία 31-12-2015 παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής
των τριμηνιαίων - εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων.

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 30-11-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26-10-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP