Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31-8-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 31 του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31-7-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ - Προπονήσεις για παιδιά, αερόβιας άσκησης σε συνδυασμό με ασκήσεις ενδυνάμωσης

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής έτους 2016-2017» κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 20 Ιουνίου έως και στις 28 Ιουλίου του 2017 στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών θα πραγματοποιούνται προπονήσεις για παιδιά, αερόβιας άσκησης σε συνδυασμό με ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2385051399 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Αιτήσεις συμμετοχής στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών (2017-2018)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, αφού ενέταξε στην δράση  «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Πρεσπών, καλεί όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ΚΔΑΠ, να καταθέσουν την αίτηση τους έγκαιρα!

Επισημαίνουμε κάποια βασικά σημεία της πρόσκλησης:

 1. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στο διάστημα 24/5/2017 – 09/06/2017.
 2. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 27/06/2017, ενώ στο διάστημα 28/06/2017 – 30/06/2017 θα μπορούν να υποβάλλονται οι ενστάσεις.
 3. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 04/07/2017.
 4. Οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (voucher) θα πρέπει:
 • Να έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, προκειμένου να υπολογιστούν τα εισοδήματα.
 • Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών τους για τα οποία θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση.

Βασικά δικαιολογητικά για τις μητέρες

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2016
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

       4. Α. για μισθωτές (ΙΚΑ)

 • Αναγγελία πρόσληψης
 • Βεβαίωση εργοδότη που να αναφέρει ότι εργάζεται μέχρι σήμερα, καθώς και το είδος της απασχόλησης  (μερικής ή πλήρης, ορισμένου ή αορίστου)

Β. για τις ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α.

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (από Κ.Ε.Π. ή από ανταποκριτή Ο.Γ.Α.)

Γ. για τια αυτοαπασχολούμενες

 • Αντίγραφο Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμα και αν οφείλει εισφορές)
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος

Δ. για τις άνεργες μητέρες

 • Φωτοτυπία Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ
 • Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται μέχρι ποιο διάστημα ισχύει η κάρτα ανεργίας (πότε κάνει ανανέωση της κάρτας)

Σε περίπτωση που ο σύζυγος έχει και αυτός κάρτα ανεργίας, απαιτείται και το δικό του Δελτίο Ανεργίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα :

 Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών (ώρες 9:00 με 15:00) και στο ΚΔΑΠ του Δήμου Πρεσπών (ώρες 15:00 με 21:00)

Τηλ. Επικοινωνίας : 2385351318, 2385051399, 6946321581

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχήςεδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησηςεδώ

Πρόσκληση Ε.Ε.Τ.Α.Α.εδώ

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ιωαν. Καπουράνης

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-5-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 23 του μηνός Μαίου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

 

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23-5-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 23 Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-4-2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 27 του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) :

1. Διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017.

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12-4-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 12 Απριλίου 2017, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 27-3-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 27 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17-3-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με τις διατάξεις των άρθρων 313 και 327 του Ν.4412/2016, για την παροχή εργασιών-υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και τριετής διάρκειας

glyphicons 30 notes 2  Περίληψη Διακήρυξης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF)
 
glyphicons 30 notes 2  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (DOC)
 
TOP