Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14-4-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 14 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14-4-2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 14 του μηνός Απριλίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ για..

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα

TOP