Εκδηλώσεις νέου έτους κοινότητας Καρυών, Δήμου Πρεσπων 31 Δεκεμβρίου 2019