Στις Πρέσπες η 3η τεχνική συνάντηση του GREENPOINT-MOB

greenPointMob 17 12 2019

 

 

Ο Δήμος Πρεσπών διοργανώνει την 3η τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου GREENPOINT-MOB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Πρεσπών.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης-ανακύκλωσης των απορριμμάτων με την στην ανάπτυξη κινητών πράσινων σημείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, σε συνδυασμό με δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή.

Στο GREENPOINT-MOB, συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)

2. Δήμος Πρεσπών – Municipality of Prespes, Ελλάδα

3. Δήμος Νεστορίου – Municipality of Nestorio, Ελλάδα

4. Δήμος Κολώνιας – Municipality of Kolonjë , Αλβανία

5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία

6. Δήμος Αργυροκάστρου – Municipality of Gjirokaster, Αλβανία

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης όλων των ανακυκλώσιμων αποβλήτων δηλαδή οι τέσσερις βασικές ροές (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο-μέταλα) αλλά και μπαταρίες, χρησιμοποιημένα έλαια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χρησιμοποιημένα ρούχα, λαμπτήρες σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Το GRRNPOINT-MOB μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

Το έργο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη μια και έχει ολοκληρωθεί η έρευνα πεδίου για την αποτύπωση των γνώσεων, απόψεων και διαθέσεων των κατοίκων σε σχέση με την ανακύκλωση, έχει γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση των κινητών πράσινων σημείων αλλά και των κάδων των τεσσάρων βασικών ροών ανακυκλώσιμων υλικών και ξεκινά πλέον η πιλοτική λειτουργία του συστήματος με συνεργασία των εμπλεκόμενων εταίρων.