ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2385351300 2385351311 2385051436 prespa@otenet.gr
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2385351300 2385351311 prespes@otenet.gr
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2385351305 2385351311 prespes@otenet.gr
 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2385351320 2385051436 konstantinos.zarmakoupis@0859.syzefxis.gov.gr
 ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2385351321 2385051436 linpresp@otenet.gr
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2385351322 2385051436 eyaggelos.karagiannis@0859.syzefxis.gov.gr
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ 2385351302 2385051471 mixpresp@otenet.gr
 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2385351304 2385351311
 ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 2385351304 2385351311 margarita_babakou@hotmail.com
 ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ 2385351314-317 2385051471 trapresp@otenet.gr
 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΠ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2385351319 2385051471 prespensis@gmail.com
 ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Π 2385351324 2385051471 dimitramp123@gmail.com
 ΒΙΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Κ.Ε.Π 2385351325 2385051471 bidpresp@otenet.gr
 Κ.Ε.Π Κ.Ε.Π 2385351326 2385051471
 ΤΡΥΦΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2385351312 2385051471 tripresp@otenet.gr
TOP