Διενέργεια ενημέρωσης & εξέτασης παθήσεων Θυρεοειδούς αδένα. Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνας 20-21 Νοεμβρίου 2021

Ο Δήμος Πρεσπών χαιρετίζει την πρωτοβουλια της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για την κοινωνική της ευαισθησία της προς τον άνθρωπο  Ραντεβού  για εξετάσεις  το διήμερο  20   και 21 Νοεμβρίου στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκωνα στο τηλ 2385046284

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ 20 11 2021

TOP