ΕΣΠΑ Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 2022 – 2023: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΕΕΤΑΑ - αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μαζί με τα σχετικά έντυπα αίτηση & πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ

ΕΣΠΑ Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 2022 – 2023: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΕΕΤΑΑ - αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

 

Ο Δήμος Πρεσπών και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών ανακοινώνουν ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Πρεσπών, μέσω της επιχορηγούμενης δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» για το σχολικό έτος 2022-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (Μητέρες παιδιών, εφήβων, άτομα (γυναίκες και άνδρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία, άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση) μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr paidikoi.eetaa.gr- https://aitisi.eetaa.gr/home) κάνοντας χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων Taxisnet .

Οι εγγραφές ξεκινάμε από σήμερα Τρίτη 2 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 12 Αυγούστου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) ο γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, β) άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού, γ)άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ,ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών, ενώ κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2022-2023 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου 2023).

Για Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέστε στα τηλ: 23853-51315-318

 

PDF 5       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

PDF 5       ΑΙΤΗΣΗ

TOP