Ευγενική προσφορά του Δημήτριου Πασίνη στον Δήμο Πρεσπών.

Γνωρίστε την Περιοχή του Δήμου μας

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 3,5 τόνων λόγω της κατολίσθησης στο ΠισοδέριΑπό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται, μετά από Απόφαση του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας, η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας, όλων των οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από το 19ο χιλιόμετρο έως το 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλώρινας- Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Τ.Κ. Ανταρτικού), λόγω σημειωθείσας κατολίσθησης στο 22ο χιλιόμετρο της προαναφερόμενης Εθνικής οδού (εντός της Τ.Κ Πισοδερίου).Εξαιρούνται τα οχήματα των εκχιονιστικών μηχανημάτων, οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης.

Ανάρτηση Α'. Σταδίου Μελέτης Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού Αγίου Γερμανού Δήμου Πρεσπών.

Παρουσιάστηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Πρεσπών η τοπογραφική – κτηματολογική αποτύπωσης του οικισμού του Αγίου Γερμανού Πρεσπών καθώς επίσης και το Α' Στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης από τα στελέχη της μελετητικής ομάδας της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ). 

Μετά την παρουσίαση της μελέτης  ακολουθεί η περίοδος υποβολής ενστάσεων-προτάσεων που θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες. 

Η μελέτη που εκπονείται έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prespes.gr) και θα βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην κοινότητα του Αγίου Γερμανού για τρεις εβδομάδες, ενώ από την ερχόμενη Τρίτη στο γραφείο της Κοινότητας θα βρίσκεται μηχανικός που θα εξηγεί την μελέτη και θα απαντά σε απορίες των ιδιοκτητών καθημερινά από τις 11 το πρωϊ μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 

Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμη στους πολίτες φόρμα υποβολής ενστάσεων, που μπορούν να γίνονται με φυσική παρουσία στην  κοινότητα Αγίου Γερμανού ή στο Δήμο Πρεσπών ή επίσης και ηλεκτρονικά. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025» για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και των Νομικών προσώπων του με εκτιμώμενη αξία 258.057,99€ (διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα ενεά λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 208.111,28€, ΦΠΑ 24% 49.946,71€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά).

Τελευταία Νέα - Ανακοινώσεις

Δείτε Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

 

 1_2.png

  

 

   

   

Ψηφιακές Θυρίδες logo 2

 

 

 

 

 

  

  Ο Καιρός στην Πρέσπα

  

  

 


 

 

Ψηφιακές Θυρίδες στον Δήμο Πρεσπών

Ψηφιακές Θυρίδες logo 3

 

Τι μπορούμε να αιτηθούμε ηλεκτρονικά

Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών


Πιστοποιητικό Γέννησης
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Άδεια Πολιτικού Γάμου

TOP