Γνωρίστε την Περιοχή του Δήμου μας

Τελευταία Νέα

Δείτε Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με το ακρωνύμιο «nZECom» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA II CROSS -BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 – 2020


«Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.4412/16) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»


1 2

 

Ο Καιρός στην Πρέσπα

 

Τα Νέα της Πρέσπας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

16/5/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι πολιτιστικοί φορείς, τα αθλητικά σωματεία, καλλιτέχνες και ενδιαφερόμενοι δημότες που επιθυμούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα για την στελέχωση της Δημοτικής Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Πρεσπών σύμφωνα με την απόφαση 28/2015 του Δημοτικού συμβουλίου.

Οι δηλώσεις διαθεσιμότητες μπορούν να κατατίθενται στον Δήμο Πρεσπών, μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2016.

Απόσπασμα της υπ. 28/2015 απόφασης του Δ. Συμβουλίου Πρεσπών

Η δημοτική επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών,

     4 εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων,

     2 καλλιτέχνες,

     3 εκπρόσωποι Αθλητικών σωματείων και

     3 ενδιαφερόμενοι δημότες

     1 δημοτικό σύμβουλο που ορίζεται πρόεδρος από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και 1 σύμβουλο που προτείνεται από κάθε παράταξη που εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

 Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούνται στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν  παράρτημα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος από πριν την είσοδό τους στην επιτροπή Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι Πρεσπών.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

poster1

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!

 

 

LOGO1 

DRASEIS

  

 

TOP