Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/2/2023 Τετάρτη ώρα 11,00 πμ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 08-02-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 30/1/2023 ΩΡΑ 11,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 25-1-2023

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 25/01/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαχείρηση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Ο Δήμος Πρεσπών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εργασίας «περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη και φροντίδα ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Πρεσπών προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων και ιδιαίτερα των βοοειδών ελευθέρας βοσκής. 

Ο Δήμος Πρεσπών αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για να προβεί με ίδια μέσα στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αφετέρου δεν διαθέτει ούτε μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό (όπως ο νόμος ορίζει) θα πρέπει να ανατεθεί η υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων σε ιδιώτη.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με διαπραγμάτευση και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας σταυλικής εγκατάστασης και εμπειρία στην περισυλλογή και φροντίδα παραγωγικών ζώων.

Ο ανάδοχος θα αμείβεται με ένα ποσό για κάθε ζώο που συλλέγεται και μεταφέρεται στην εγκατάστασή του, και με ημερήσια αμοιβή για κάθε ημέρα φύλαξης και φροντίδας του ανεπιτήρητου ζώου. Θα αμείβεται επίσης για κάθε ζώο που θα μεταφέρεται στο σφαγείο.

Μετά την παρέλευση των δέκα ημερών πού προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ζώων, αυτά θα οδηγούνται στο σφαγείο και τα προϊόντα της σφαγής θα εκποιούνται ή θα διατίθενται στους άπορους του Δήμου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες αυτές μέχρι την  20/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΙΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

 

 Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που κάθονται και εσωτερικός χώρος

Ευχές από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δήμου Πρεσπών

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Δήμου Πρεσπών σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα!

Ο Νέος Χρόνος να είναι ευλογημένος και να φέρει σε εσάς και σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και ειρήνη!

Καλές γιορτές!

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Δήμου Πρεσπών

Γεωργίου – Νόνας Φώτης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Φ.Η.Ο. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

PDF 5   Διαβάστε το Απολογιστικό Δελτίο

 
 
 
 

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 13/12/2022 Τρίτη ώρα 11,30 πμ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στις 13-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου Παρασκευή 9/12/2022 ΩΡΑ 12,00

    Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Σας προσκαλούμε στο Γεωργοκτηνοτροφικό Συνέδριο που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (ΖΕΠ) την Πέμπτη 8-12-2022 και στο Βελβεντό (Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού )την Παρασκευή 9-12-2022.

1 

 

2

 
 
 
TOP