Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών προκηρύσσει διαγωνισμό για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμος Πρεσπών ξεκινά την έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων της περιοχής των Πρεσπών συνολικού προϋπολογισμού 348.514,40 €. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση επτά ενεργειακά αποδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων, συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμών (ρυθμιστές στροφών, πίνακες, φλοτέρ), περιφράξεων ασφαλείας, προστασία από κεραυνούς καθώς και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότερη λειτουργία με μειωμένο ενεργειακό κόστος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ασφάλεια και η αξιοπιστία που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ακόμα και κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως διακοπές ρεύματος.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την παροχή πρώτης ποιότητας δημοτικών υπηρεσιών, ο Δήμος Πρεσπών θέτει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των αντλητικών υποδομών μας. Η δράση, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και μέτρα ασφαλείας για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αντλιοστασίων μας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και προωθεί βιώσιμες πρακτικές.

Η δράση αυτή, μαζί με την επέμβαση του προγράμματος SMARTWATERSAVE που ολοκληρώθηκε, την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων 6 οικισμών που υλοποιείται αυτή την περίοδο, και την προμήθεια συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου όλων των δικτύων από τις δεξαμενές έως τα υδρόμετρα κατανάλωσης που θα ακολουθήσει υλοποιεί τον προγραμματισμό του Δήμου Πρεσπών για την τρέχουσα περίοδο.

Οι βασικοί στόχοι του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

  • Εγκατάσταση νέων αντλιών: Ο Δήμος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει επτά νέα αντλητικά συγκροτήματα τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένες για να βελτιώσουν τους ρυθμούς ροής του νερού, τη ρύθμιση της πίεσης και τη συνολική αξιοπιστία. Αυτές οι προηγμένες αντλίες θα εξασφαλίσουν συνεπή και υψηλής ποιότητας παροχή νερού για την κοινότητά μας, ακόμη και σε περιόδους αιχμής της ζήτησης.
  • Εφαρμογή συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας: Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα ενσωματώσουν καινοτόμες συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν προηγμένα συστήματα ελέγχου, μεταβλητές μονάδες οδήγησης συχνότητας και άλλες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, βελτιστοποιώντας τη συνολική απόδοση και την αξιοπιστία των αντλητικών συγκροτημάτων.
  • Εγκατάσταση φράχτη ασφαλείας: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, ο Δήμος θα εγκαταστήσει φράχτες ασφαλείας, τύπου ΝΑΤΟ, γύρω από τα αντλιοστάσια, προστατεύοντας την ποιότητα των υπόγειων υδάτων και αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Ενσωμάτωση γεννητριών για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Για τον μετριασμό των επιπτώσεων των διακοπών ρεύματος και άλλων απρόβλεπτων σεναρίων έκτακτης ανάγκης, τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια θα μπορούν να λειτουργήσουν με τα 2 κινητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που θα εγγυώνται τη συνεχή λειτουργία της υποδομής ύδρευσης και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή πόσιμου νερού για τους κατοίκους μας ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: Με την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών λύσεων και τη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές πηγές ενέργειας, ο Δήμος Πρεσπών στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη συμβολή του στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα αναβαθμισμένα αντλιοστάσια όχι μόνο θα βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα αλλά και θα μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα του Δήμου.

Πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των αντλιοστασίων μας, παράλληλα με την ενσωμάτωση μέτρων ασφαλείας και χαρακτηριστικών ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, θα οδηγήσει σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα ύδρευσης για τον Δήμο Πρεσπών, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης, με την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών για εξοικονόμηση, ασφάλεια και αξιοπιστία, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πολύτιμων φυσικών μας πόρων.

Η δράση είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» που αφορά  «Υποδομές ύδρευσης»

Municipality of Prespes
Laimos, 53150, Prespes
This email was sent to prespa@otenet.gr
You've received it because you've subscribed to our newsletter.
View in browser | Unsubscribe

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Τρίτη 23/5/2023 ΩΡΑ 11,00

      Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

EKLOGES LOGO7

 

 PDF 5   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας"

 

 PDF 5   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 21-5-2023 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ - (ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΕ)

 

 

Απόσπασμα από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 21-5-2023 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 21η Μαΐου 2023 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00΄ ώρα και θα λήξει την 19:00΄ ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. 71146/03-05-2023 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε..

(Παρατίθενται τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας) :

 

59 Πρεσπών / Κρυσταλλοπηγής Ε.Δ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

α) Από: ΓΑΒΡΙΑ ΟΛΓΑ Έως: ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Κρυσταλλοπηγής


60 Πρεσπών / Κρυσταλλοπηγής Ε.Δ. ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ

α) Από: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Έως: ΦΑΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Βατοχωρίου


61 Πρεσπών / Κρυσταλλοπηγής Ε.Δ. ΚΩΤΤΑΣ

α) Από: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό κατάστημα Κώττα


62 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΛΑΙΜΟΥ

α) Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Έως: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΟΣΤΑΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Γυμνάσιο Λαιμού (2ος όροφος-1η αίθουσα)


63 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΛΑΙΜΟΥ

α) Από: ΝΑΛΠΑΝΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Γυμνάσιο Λαιμού (2ος όροφος-2η αίθουσα)


 64 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

α) Από: ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΜΑΡΚΕΛΑ Έως: ΨΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Πύλης


 65 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

α) Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού (Ισόγειο - 1η αίθουσα δεξιά)


66 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

α) Από: ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Έως: ΜΩΥΣΕΩΣ ΣΠΥΡΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Ανταρτικού (Ισόγειο - Αίθουσα αριστερά)


67 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

α) Από: ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Ανταρτικού (Ισόγειο - Αίθουσα δεξιά)


68 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ

α) Από: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Βροντερού


69 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

α) Από: ΑΙΝΗ ΡΑΤΣΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας


70 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΚΑΡΥΩΝ

α) Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΧΡΟΝΑ ΒΑΙΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Καρυών


71 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΛΕΥΚΩΝΟΣ

α) Από: ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα (αίθουσα αναμονής)


 72 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

α) Από: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΒΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Μικρολίμνης


 73 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ

α) Από: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΧΑΣΟΥ ΣΟΦΙΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Πισοδερίου


74 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ

α) Από: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΨΥΧΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Δημοτικό Σχολείο Πλατέος


75 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α) Από: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Καφενείο Γιάμου στο νέο οικισμό Πρασίνου


76 Πρεσπών / Πρεσπών Ε.Δ. ΨΑΡΑΔΩΝ

α) Από: ΑΙΔΗΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

β) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, οι έφοροι αυτών, όλα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι άνδρες της φρουράς του τμήματος

Κοινοτικό Κατάστημα Ψαράδων

 

 

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας Φλώρινας είναι δύο (02).

Ολοκληρώθηκε ημερίδα για τη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών

Ολοκληρώθηκε ημερίδα για τη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών

Ο Δήμος Πρεσπών, διοργάνωσε με επιτυχία ημερίδα για την διαχείριση οργανικών βιοαποβλήτων, την προώθηση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, την Τετάρτη 10 Μαΐου. 

Η εκδήλωση, περιλάμβανε παρουσιάσεις από στελέχη του Δήμου Πρεσπών και της ΔΙΑΔΥΜΑ, σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων στο Δήμο Πρεσπών και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν τα οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης καθώς και της συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της βελτίωσης της υγείας του εδάφους. Τα προγράμματα αυτά κατάφεραν να εκτρέψουν 50-80 τόνους οργανικά απόβλητα από την ταφή και να μειώσουν έτσι το κόστος διαχείρισης του Δήμου Πρεσπών προστατεύοντας το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής και εμπλουτίζοντας το έδαφος με πρώτης ποιότητας οργανικό λίπασμα. Οι ομιλητές συζήτησαν επίσης τις προκλήσεις της εφαρμογής προγραμμάτων συλλογής οργανικών αποβλήτων και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να μοιραστούν τις δικές τους ιδέες και εμπειρίες ιδιαίτερα για την διαχείριση των αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα. 

Τέλος, ο Δήμος Πρεσπών και η ΔΙΑΔΥΜΑ, που συνεργάζονται επιτυχώς για την εφαρμογή προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων εδώ και πάνω από μια δεκαετία παρουσίασαν σχέδια και ιδέες για σχετικά προγράμματα στο μέλλον σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για το πρόγραμμα συλλογής οργανικών αποβλήτων. 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

 

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2023-2024 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2023-2024 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, από 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών, με φυσική παρουσία ενός μόνο ατόμου ανά αίτηση (τηλ. Επικοινωνίας: 2385051242, κα Μαριόβα Ειρήνη).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής

1. Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τον παιδικό σταθμό) με την κατάθεση της οποίας υπάρχει αποδοχή:

    Α. του κανονισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού
    Β. της αποθήκευσης των στοιχείων της αίτησης ώστε να αξιολογηθούν
    Γ. της αποστολής email και sms για ενημέρωση.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας , συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών,όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού Έτους 2022

4. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω εάν δεν έχουν υποβληθεί.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6. Εργαζόμενοι γονείς:

    Α. Στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη
    Β. Στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης
         Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
    Γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔOY, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
    Δ. Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2022.
    Ε. Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον:

   α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή),

   β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.

Σημείωση: Ο παιδικός σταθμός συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ἑναρμόνισης οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής». Όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Θα ενημερωθείτε σχετικά εγκαίρως.

Ευχαριστούμε.

Πρόσκληση: Ανοιχτή Συζήτηση & 3η συνεδρίαση της "Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας" | 8-9 Μαΐου | Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών

PDF 5   Αφίσα

 

PDF 5   Το πρόγραμμα της Διημερίδας

 

 

Αφίσα Πρέσπες

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Τετάρτη 3/5/2023 ΩΡΑ 12,00

         Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα, του Δήμου Πρεσπών, στις 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010):

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρωτομαγιά στο λιβάδι με τους νάρκισσους, στις Πρέσπες

Πρωτομαγιά στο λιβάδι με τους νάρκισσους, στην Οξυά  Πρεσπών

Με τους ήχους της Μπάντας της Φλώρινας

Την Πρωτομαγιά, στις 12:00 το μεσημέρι, ο Δήμος Πρεσπών διοργανώνει και πάλι τη Γιορτή του Νάρκισσου, στην Οξυά, μετά από τρία χρόνια απουσίας, λόγω της πανδημίας!

Το λιβάδι με τους νάρκισσους, στην Οξυά του Δήμου Πρεσπών, μας περιμένει να γιορτάσουμε την Άνοιξη σε μια από τις πιο σημαντικές περιοχές για την βιοποικιλότητα στη χώρα μας: το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών. Μεζέδες, κρασί και οι παραδοσιακοί ρυθμοί των Χάλκινων από τη Μπάντα της Φλώρινας πλαισιώνουν αυτή τη μοναδική γιορτή, που συμπίπτει με την ανθοφορία των φυσικών σχηματισμών του Νάρκισσου των Ποιητών που αφθονούν στην περιοχή.

Τα λιβάδια των Νάρκισσων είναι από τις κύριες φυσικές αξίες που συνθέτουν την ταυτότητα και το τοπίο των Πρεσπών. Ο Νάρκισσος (Narcissus Poeticus ssp. Radiiflorus) είναι ένα από τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που προστατεύονται από το προεδρικό διάταγμα 61/1981 και το λιβάδι των νάρκισσων στην Οξυά των Πρεσπών, απομεινάρι των πολύ πιο εκτεταμένων παλιότερων εκτάσεων, προστατεύεται ως φυσικός σχηματισμός (Σ3) του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

       Αυτή η εκδήλωση είναι ιδανική για όποιον θέλει να συνδεθεί με τη φύση και να βιώσει την ομορφιά της άνοιξης με έναν μοναδικό τρόπο. Είτε είστε οπαδός της παραδοσιακής μουσικής και χορού, είτε λάτρης της φύσης, είτε απλά αναζητάτε μια διασκεδαστική μέρα με την οικογένεια και τους φίλους σας, αυτή η εκδήλωση δεν πρέπει να χαθεί.

Την Πρωτομαγιά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο λιβάδι με τους νάρκισσους, στην Οξυά Πρεσπών, για να χαρούμε όλοι μαζί την φύση της Πρέσπας με σεβασμό, χωρίς να πατάμε και να κόβουμε τους νάρκισσους.

Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το Η δράση χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Φλώρινας και υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρεσπών.

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 28/4/2023 ΩΡΑ 11,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ σε ειδική δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση, (δεύτερη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πρεσπών.

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 28/4/2023 ΩΡΑ 12,00

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ σε δημόσια επαναληπτική συνεδρίαση, (δεύτερη συνεδρίαση λόγω μη απαρτίας) προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση
 
 
 
 
TOP