Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-10-2015

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να
προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 02 Οκτωβρίου
2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια ειδική συνεδρίαση, προκειμένου
να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα :

glyphicons 30 notes 2  Διαβάστε Περισσότερα