Μετάθεση κατά μια ώρα της έναρξης μαθημάτων λόγω παγετού την Τρίτη 26-1-2016

Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών (6ΗΖΘΩΞ8-Ο6Λ) μετατίθεται η ώρα έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών την Τρίτη 26-01-2016 κατά μία ώρα λόγω παγετού.

TOP