Πρόσκληση σε εθελοντές για την συγκρότηση Μικρού Συμβουλίου Προσφύγων στο Δήμο Πρεσπών

Σε εφαρμογή του Σχεδίου Φιλοξενίας Προσφύγων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Πρεσπών καλεί όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν σε περίπτωση που από τις περιστάσεις απαιτηθεί φιλοξενία προσφύγων στην περιοχή του Δήμου Πρεσπών να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους να βοηθήσουν σε εθελοντική βάση στον Δήμο μέχρι την Παρασκευή 18.3.2016.

Επίσης καλούνται να διευκρινίσουν αν επιθυμούν να συμπεριληφθούν ως ιδιώτες εθελοντές στο Μικρό συμβούλιο Προσφύγων του Δήμου Πρεσπών.

Οι διαθεσιμότητες μπορούν να κατατεθούν είτε: