ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 7-2-2017

Ο Δήμος Πρεσπών προετοιμάζει τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), με στόχο την υλοποίηση έργων υποδομής και δράσεων στήριξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Στο σχεδιασμό αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι τοπικοί φορείς, αλλά και υπερτοπικοί φορείς που έχουν δράση στην περιοχή των Πρεσπών.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η άποψη των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Οι προτάσεις πρέπει απαραίτητα να εντάσσονται σε έναν από τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως θα δείτε στο σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις που θεωρείτε πιο σημαντικές ανά Θεματικό Στόχο και να στείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στο prespa@otenet.gr ή να το καταθέσετε εκτυπωμένο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών.

glyphicons 30 notes 2  Ερωτηματολόγιο σε PDF     -     Ερωτηματολόγιο σε WORD  glyphicons 609 newspaper