Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ»

 

PDF2  Διαβάστε την Δημοσίευση