Χαρακτηρισμός ως Διατηρητέων Κτιρίων - Αιτιολογική Έκθεση

PDF2  Διαβάστε την Αιτιολογική Έκθεση.