Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή Δ.Σ. και Ο.Ε. 8-9-2019

ΣΠρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Πρεσπών, δημοτικής περιόδου 01.09.2019 – 07.11.2021.

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση.