Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-12-2019

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 01 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ για ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα, την αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πρεσπών, της δημοτικής περιόδου 01-09-2019 έως 06-11-2021 και εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πρεσπών, για την δημοτική περίοδο 01.12.2019 έως 06-11-2021, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010)

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση