Ένταξη των δικαιούχων στο έργο πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ                                                       ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ       

                                                                                

Λαιμός: 03/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την παράταση προθεσμίας της πιστοποίησης και της ένταξης των δικαιούχων στο έργο πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας:

Προσκαλούμε τους Δημότες και μόνιμους κάτοικους των περιοχών που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης των οικισμών : ΒΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ,ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, ΚΩΤΤΑ, ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ, ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ, ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΤΡΙΓΩΝΟΥ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση να προσέλθουν στα ΚΕΠ για να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου μέχρι και την 19-12-2020.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1.ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

2.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

4.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

 PDF2    Διαβάστε την Ανακοίνωση