Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 3/8/2020

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση (δια περιφοράς), προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

PDF2  Διαβάστε την Πρόσκληση