ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

 

PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση του Δήμου Πρεσπών
 
PDF2  Διαβάστε την Ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών
 
PDF2  Διαβάστε το Παράρτημα της Ανακοίνωσης
 
WORD1  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου