Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 26/1/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος , στις 26 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλισμένων των θηρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση