Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 02 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση