Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

 

ETHNOSIMO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2021-2022 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2021-2022, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποφυγής διασποράς του covid-19, από Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, από 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών, με φυσική παρουσία ενός μόνο ατόμου ανά αίτηση (τηλ. Επικοινωνίας: 2385051242, κα Μαριόβα Ειρήνη).

 
 
Δικαιολογητικά εγγραφών νηπίων για τον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών
 

1.  Αίτηση εγγραφής ( δίδεται από τον Παιδικό Σταθμό)

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης.

3.  Πιστοποιητικό Γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

4.  Φωτοτυπία των εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου.

5.  Βεβαίωση παιδιάτρου για τον απαραίτητο για την ηλικία του νηπίου εμβολιασμό και για την κατάσταση της υγείας του.

6.  Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

7.  Aντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ εάν υπάρχει.

8.  Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων:

     α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή),

     β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.