Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28-9-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση