Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1-10-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), στις 01 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις για το παρακάτω θέματα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση