Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7-10-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 07 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ σε ειδική μεικτή συνεδρίαση δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση