Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2-11-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 02 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ σε ειδική μικτή συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 643/24.9.2021 νέα εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση