Δημοσιεύτηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών.

Ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Πρεσπών για την ενεργειακή μετάβαση έγινε με την δημοσίευση του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας ύψους 280.000 € για την μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια μηδενικών εκπομπών στα πλαίσια του έργου nZECom «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία.

Ο διαγωνισμός, με καταληκτική ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2022, αφορά την ενίσχυση της μόνωσης του κελύφους και της στέγης των κτιρίων, την προμήθεια νέου συστήματος θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτιστικών υψηλής απόδοσης, την τοποθέτηση κατάλληλα διαστασιολογημένων φωτοβολταϊκών σταθμών καθώς και την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και στα δύο κτίρια.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω της 

Εταίροι του έργου είναι:

Δήμος Πρεσπών