Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9-2-2022

            Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, στις 09 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θηρών λόγω COVID 19, σύμφωνα με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

 

PDF 5   Διαβάστε την Πρόσκληση