Έγκριση χρονικής παράτασης περί Ειδικής Ρύθμισης για την είσπραξη τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Πρεσπών ετών 2018,2019, 2020 & 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 17/2022 Απόφαση δημοτικού Συμβουλίου τίθεται σε ισχύ,

 

PDF 5   Διαβάστε την Ανακοίνωση